Zakres zadań PZE

Dodano: 14.09.2011

Zakres zadań PZE

 

Zakres zadań Biura Zarządzania Energią
 • Nadzór nad realizacją polityki energetycznej na obszarze gminy określonej w "Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"
 • Nadzór nad realizacją zadań wynikających z "Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe."
 • Monitorowanie danych dla oceny realizacji Założeń do planu i Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe.
 • Przygotowywanie rocznych analiz o stanie energetycznym gminy.
 • Współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienie spójności pomiędzy planami rozwojowymi przedsiębiorstw energetycznych a Założeniami i Planem zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe.
 • Opiniowanie rozwiązań do miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 • Uzgadnianie rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych w trybie ustalania warunków zabudowy lub pozwoleń na budowę, w zakresie gospodarki energetycznej dla nowych inwestycji lub zmiany sposobu użytkowania obiektów.
 • Opiniowanie - uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych dla nowych inwestycji i dla obiektów modernizowanych:
  • uzgadnianie nośników energii do celów grzewczych dla nowych inwestycji,
  • uzgadnianie nośników energii do celów grzewczych w istniejących budynkach w przypadku zmiany źródła ciepła.
 • Opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych.
 • Wykonywanie i zlecanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych.
 • Przygotowywanie planów termomodernizacyjnych i uciepłownienia dla obiektów gminy Bielsko-Biała:
 • Kontrola w miejskich obiektach publicznych eksploatacji i wykonywanego przez jednostki organizacyjne gminy nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.
 • Uzgadnianie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych, w obiektach gminy.
 • Udział w odbiorach robót modernizacyjnych i inwestycyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych.
 • Prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej w obiektach gminnych:
  • bieżący rejestr kosztów i wielkości energetycznych,
  • weryfikacja ogólnych informacji o obiektach,
  • etykietyzacja obiektów użyteczności publicznej.
 • Monitoring zużycia energii i poboru mocy w obiektach gminy:
  • analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu,
  • analizowanie zapotrzebowania placówek gminnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zużycia, oraz usunięcia nieprawidłowości w systemie,
  • analiza zużycia energii w placówkach gminnych,
  • monitorowanie budowlanych zmian termomodernizacyjnych i związanych z sieciami energetycznymi w miejskich obiektach publicznych,
  • monitorowanie temperatur wewnętrznych w budynkach publicznych oraz temperatur zewnętrznych
  • benchmarking obiektów publicznych z przygotowaniem do wydawania kart energetycznych dla budynków.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej na użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców gminy.
  • świadczenie doradztwa energetycznego dla zarządzających placówkami miejskimi,
  • stymulowanie działań energooszczędnościowych w placówkach miejskich,
  • propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy wdrażanie i propagowanie nowych sposobów oszczędności energii.
 • Prowadzenie witryny internetowej Biura Zarządzania Energią:
  • prezentacja realizowanych projektów,
  • prezentacja uzyskiwanych oszczędności z tytułu zmniejszenia mocy zamówionych w obiektach,
  • przedstawienie indywidualnych działań podjętych przez zarządzających obiektami, które przyczyniły się do realnego obniżenia kosztów związanych z wydatkami na media energetyczne,
  • przedstawienie zakresu i form współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi na terenie gminy,
  • promocja odnawialnych źródeł energii.
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią:
  • Udział w programach z Funduszy Europejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oraz stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych na efektywne wykorzystanie energii w placówkach gminnych oraz edukacji młodzieży na temat energooszczędności,
  • Propagowanie pro-energetycznych i pro-ekologicznych zachowań wśród nie-energetyków ,
  • Propagowanie programów ekologicznych wśród dzieci i młodzieży bielskich szkół i przedszkoli (konkursy).
Pdf
Drukuj
Powrót
Ankieta Powietrze
Pytanie 1: Czy zamierzasz coś zrobić, aby poprawić stan powietrza w Naszym mieście?
Uważam, że jest wystarczająco czysto i nie zamierzam nic z tym robić. - 0%
Nie do mnie należy by ten stam zmienić. Niech się tym zajmą inni. - 0%
Chciałbym coś zrobić, ale bawet gdyby coś z tym zrobić to nie będzie znaczenia w skali miasta. - 66%
Mam zamiar coś z tym zrobić, żeby mieć satysfakcję. Nie obchodzi mnie zachowanie innych. - 33%
Mam zamiar coś z tym zrobić, bo zależy mi na swoim zdrowiu. Wiem, że moje działanie nie będzie mieć jednostkowego znaczenia, ale chcę być przykładem dla innych. W ten sposób wspólny wysiłek daje rezultat. - 0%